curriculum vitae

SJAKLIEN EUWALS

OPLEIDINGEN


1996-1997

Post hbo-opleiding Management voor Vrouwen,

Vrouwenvakschool Informatica Amsterdam (VIA),

Amsterdam, afgerond.


1990-1994

Wo-opleiding Culturele Studies met afstudeervariant Publicistiek,

Universiteit van Amsterdam, afgerond. Kunst en cultuur in

een brede context. Vakken: onder andere tekstwetenschap, taalkundige tekstredactie, cultuur/media/communicatie,

productie en vormgeving van het gedrukte boek, literatuurwetenschap, cultuurgeschiedenis.


1985-1990

Cultuurwetenschappen Open universiteit, tot en met propedeuse. Vakken: onder andere tekstwetenschap,

letterkunde, filosofie, visuele kunsten, wetenschapsleer.


1973-1976

Ziekenverpleging A, Radboudumc Nijmegen, afgerond.


1971-1972

Opleiding Fysiotherapie, ’s-Hertogenbosch, basisjaar.


1970-1971

Opleiding tot directiesecretaresse, Instituut Schoevers, Tilburg, afgerond.


1967-1970

MMS, scholengemeenschap Etten-Leur, Etten-Leur,

afgerond.


1965-1967

Onderbouw lyceum waarna 1 jaar gymnasium.

St. Maria

Lyceum, ’s-Hertogenbosch.loden letters

WERKERVARING


2007 – heden

Freelance tekstschrijver, sinds 2014 als Sjak & Lien Tekstproducties, daarvóór onder de naam Sjaklien Euwals Tekstproducties, (eind)redactie en correctiewerk. Mijn werkzaamheden in deze periode staan vermeld op de webpagina ‘opdrachtgevers en portfolio’.


januari 2002 – november 2007

Bedrijfsjournalist Isala klinieken Zwolle en eindredacteur

van Isala Actueel (een tweewekelijks informatieblad voor medewerkers). Hoofdtaken: onderwerpen zoeken, informatie verzamelen (onder andere via interviews), teksten schrijven, ingeleverde kopij redigeren, coördinatie informatieblad, inhoud van

het blad bepalen, werkzaamheden van collega-bedrijfsjournalisten

en freelancers aansturen (tekstschrijvers en fotografen), interne opdrachtgevers adviseren over vorm berichtgeving. Overige taken: fotografie, bladopmaak, drukproefcorrectie en organisatie van de distributie.


1998 – januari 2002

Bedrijfsjournalist Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) Amsterdam en eindredacteur van het OLVG Magazine,

(het personeelsblad). Hoofdtaken: onderwerpen zoeken, informatie verzamelen (onder andere via interviews), teksten schrijven, ingeleverde kopij redigeren, coördinatie werkzaamheden van de redactie, fotografie, drukproefcorrectie. Overige taken: jaarlijks

auteur en coördinator van het OLVG-jaarverslag (in totaal 4 keer).


1997

Assistent-projectmanager bij Inizio Group bv,

Amsterdam - stage managementopleiding VIA.


1996 – 2000

Redacteur ZRS Nieuws (informatiebulletin van Zorgregistratiesysteem voor vraag en aanbod van zorg aan

verstandelijk gehandicapten). Taak: onderwerpen zoeken en

teksten schrijven.


1994 – 1998

Freelance tekstschrijver onder de naam

Sjaklien Eliens-Euwals.


1992 – 1993

Projectmedewerker bij ‘Bulkboek’s Dag van de Literatuur

1993’ (Den Haag), Uitgeverij Bulkboek, Amsterdam -

stage wo-opleiding Culturele Studies UvA, Amsterdam.

Taken: conceptontwikkeling, opzetten en coördineren van de tentoonstelling ‘Mag ik u even voorstellen?’


1991 – 1992

Projectmedewerker bij tentoonstellingsproject ‘Intra

Muros, twaalf Nederlandse interieurarchitectes van deze

eeuw’, samenwerkingsproject van Universiteit van Amsterdam

en Rietveld Academie/Stichting Amazone Amsterdam - stage wo-opleiding Culturele Studies UvA, Amsterdam.


1973 – 1976

Werkzaam als leerling-verpleegkundige (inservice-

opleiding, afgerond met diplomering), Radboudumc Nijmegen.


HOBBY'S


  • Typografie: vormgeving, handmatig zetten van teksten met loden letters, ambachtelijk drukken met een mechanische drukpers; illustraties (onder andere grafiek) maken en drukken (zie de webpagina 'druksels Sjaklien Euwals'). Aangesloten bij Stichting Drukwerk in de Marge.
  • Kunst, film, theater, literatuur, muziek, dansen, zingen in een Andalusisch Rocierokoor.
  • Spaanse taal.
  • Reizen.